Χρήσιμα τηλέφωνα

Χρήσιμα τηλέφωνα:

 

Αγροτικό Ιατρείο Κορώνης

27250 22208

Αστυνομία Κορώνης   

27250 22203

Φαρμακείο Κορώνης

27250 22200

Λιμενικός Σταθμός Κορώνης  

27250 22377

Ταχυδρομείο Κορώνης

27250 22260

Ταξί Κορώνης

27250 22281

ΚΤΕΛ Κορώνης

27230 22448 

27230 28581

27230 22851

Δήμος Κορώνης

27250 22221

 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ

27250 29330

ΟΣΕ Καλαμάτας 

 

27210 95056

ΚΤΕΛ Καλαμάτας 

 

27210 23147