Ιστορικά στοιχεία

Αρχαιότητα

Στην αρχαιότητα στη θέση της σημερινής Κορώνης βρισκόταν η αρχαία πόλη Ασίνη. Η Ασίνη αναφέρεται από το Στέφανο Βυζάντιο, τον Στράβωνα και αναγράφεται στο Συνέκδημο του Ιεροκλέους. Αργότερα, μνημονεύεται στον κατάλογο των πόλεων που περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «Τακτικό της...

Βυζαντινή περίοδος

Κατά τον 7ο ή 8ο πιθανότατα αιώνα, οι κάτοικοι της πρωτοβυζαντινής Κορώνης (σημερινό Πεταλίδι Μεσσηνίας), ίσως εξαιτίας των σλαβικών και αραβικών επιδρομών, μετοίκησαν στην οχυρή ακρόπολη της Ασίνης, η οποία μετονομάστηκε σε Κορώνη. Στην πόλη γεννήθηκε στα τέλη...

Βενετοκρατία-Τουρκοκρατία

Η Κορώνη καταλήφθηκε το 1205 από τους Σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας. Το 1209 περιήλθε στην κυριαρχία των Βενετών, όπως και η γειτονική της Μεθώνη. Την περίοδο της Βενετοκρατίας χτίστηκε το κάστρο της πόλης. Το 1500 η πόλη πολιορκήθηκε από τον Σουλτάνο Βαγιαζήτ Β΄ ο...

Επανάσταση του 1821

Ήδη από το 1769-70 με την εξέγερση της Πελοποννήσου από τους Ορλόφ, η Κορώνη πλήρωσε ακριβά τη λαχτάρα των κατοίκων της για απελευθέρωση. Η μεν πόλη πολιορκήθηκε τον Μάρτιο του 1770 από τους Ορλόφ, αλλά το κάστρο δεν έπεσε και οι Τούρκοι της πόλης σκληροί και αποφασισμένοι δε δίστασαν να...