"Το μπαλκόνι του Μεσσηνιακού!"

"Το μπαλκόνι του Μεσσηνιακού!"